Het Con Passione orkest bestaat uit musici met ruime ervaring in koorbegeleidingen .

Naast de  koorbegeleidingen  kunnen we  in bijzondere omstandigheden zoals onvoorziene uitval  bij andere projecten  actie ondernemen  door voor vervanging te zorgen.