Con Passione  bereidt elke koorbegeleiding zo goed mogelijk voor,  de dirigent heeft daarin een  belangrijke rol.

De orkestleden hebben zelfstandig hun partij tot in de puntjes ingestudeerd,  zodat op de repetities  aandacht kan worden besteed aan de vervolmaking van het samenspel.

Afhankelijk van het uit te voeren werk  wordt  in overleg met dirigent en concertmeester  bekeken hoe de voorbereiding vorm moet gaan krijgen onder andere welke en hoeveel repetities er nodig zullen zijn.