Con Passione  bereidt elke koorbegeleiding zo goed mogelijk voor,  de dirigent heeft daarin een  belangrijke rol.

De orkestleden hebben zelfstandig hun partij tot in de puntjes ingestudeerd,  zodat op de repetities   vooral  aandacht kan worden besteed aan onder meer onderlinge balans, tempi, inzetten, gewenste interpretatie.

Afhankelijk van het uit te voeren werk  wordt het benodigd aantal repetities  voorgesteld en  bekeken of de inzet van de Con Passione-dirigent voor de eerste repetities nodig is of dat vanaf het begin de koordirigent de repetities leidt.